لیست قیمت محصولات
نام محصول تولید قیمت خرید
برنج طارم هاشمی مهرشاد 10 کیلوگرمی 850,000 خرید محصول
برنج نیم دانه کامفیروزی 10 کیلوگرمی 420,000 خرید محصول
برنج کامفیروزی مهرشاد 10 کیلوگرمی 720,000 خرید محصول
برنج کامفیروزی 10 کیلوگرمی 685,000 خرید محصول
برنج طارم زرد دم 10 کیلوگرمی 1,100,000 خرید محصول
برنج هندی موگه دانه ریز سیله 10 کیلوگرمی 457,000 خرید محصول
برنج هندی طبیعت استیم 10 کیلوگرمی 577,500 خرید محصول
برنج هندی دل بهار 10 کیلوگرمی 504,000 خرید محصول
برنج هندی احمد 10 کیلوگرمی 520,000 خرید محصول
برنج هندی دونه طلا 10 کیلوگرمی 430,000 خرید محصول
برنج هندی کشتی نشان 10نشان کیلویی 462,000 خرید محصول
برنج پاکستانی رزگلد 10 کیلوگرمی 451,000 خرید محصول
برنج پاکستانی مهرشاد سیله 10 کیلوگرمی 462,000 خرید محصول
برنج پاکستانی کشتی نشان سیله 10 کیلوگرمی 472,000 خرید محصول

فروشگاه

حساب کاربری

سبد خرید

تماس با ما